Mae eich iechyd a'ch lles o'r pwys mwyaf i ni. Mae ein Ceiropractyddion yn cynnig awyrgylch cyfeillgar a phroffesiynol gydag amser a dealltwriaeth ar gyfer pob un claf.


Bydd pob un o'n Ceiropractyddion wedi mynychu isafswm o bedair blynedd o gwrs Gradd Meistr llawn amser mewn Ceiropracteg mewn Prifysgol gydnabyddedig.


Rydym wedi bod yn gofalu am drigolion o Sir Gâr, Sir Benfro a Cheredigion ers 2002.

Yn ystod y cyfnod yma, rydym wedi ymestyn ein cyrhaeddiad ac yn awr yn cynnig lleoliadau

triniaeth gyfleus gan gynnwys Caerfyrddin, Blaenporth ac Aberdaugleddau.


Cofrestrir ein holl glinigau gyda AXA PPP a BUPA. Mae cwmnïau Yswiriant eraill hefyd yn cael eu cynnwys, holwch os gwelwch yn dda. Bydd eich ymgynghoriad cychwynnol, sy'n cynnwys triniaeth, yn cymryd oddeutu 45 munud i awr, ar gost o £45.00. Bydd unrhyw driniaethau dilynol wedyn yn cymryd tua 20-30 munud ar gost o £30.00.


I ddysgu mwy am ein gwasanaethau neu i ddod o hyd i'ch clinig agosaf gyda manylion cyswllt, edrychwch ar y dolenni isod.


(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Penfro

Caerfyrddin

Ceredigion

Clinig Caerfyrddin

ffon:01267 231788

Clinig Aberdaugleddau

ffon: 01646 692354

Clinig Aberteifi

ffon: 01239 811809

Rydym yn ymarferwyr cofrestredig ar gyfer: